با معرفی نامه از دفتر آتلیه رها از تخفیف ویژه برای این واحدهای صنفی و دیگر واحدها که در لیست اضافه نشده، برخوردار شوید.
فیلم و عکس رها با مدیریت خانم کریمی و کادر حرفه ای بانو 09131696956

نام واحد صنفیشماره موبایلنام مدیریتآدرس
باغ تالار شادی9133148841آقای محمدی
انتهای خیابان آتشگاه ، کیلومتر 3 جاده نجف آباد ،700 متر بعد از شرکت قند کامیار ،کوچه 161
باغ تالار فرش قرمز
9131188649
آقای حاج هاشمی
نرسیده به پل تمدن خروجی شهرک سلامت خ علیرضاییان
باغ تالار نیلوفر
9131170998
آقای سلیمانی
انتهای خیابان آتشگاه ، کیلومتر 3 جاده نجف آباد ،700 متر بعد از شرکت قند کامیار ،کوچه 161
باغ تالار سبز
913117307
آقای هراجی
جاده نجف آباد-1 کیلومتر بعد از3راهی درچه - سمت راست - امتداد کانال آب - بعد از رستوران جزیره
باغ تالار بهشت
9131147614
آقای صادقی
اتوبان ذوب آهن ، روبروی زندان دستگرد باغ تالار بهشت
باغ تالار جزیره
9131132844
آقای نصر
انتهای بلوار آتشگاه ،کیلومتر 2 جاده نجف آباد، جنب کانال آب، 200 متر در امتداد کانال
باغ تالار ونک
9133384009
آقای یوسفیان
کیلومتر 7 ، بزرگراه خلیج فارس (جاده مرق) ، ابتدای جاده فکا باغ تالار ونک
باغ تالار اکباتان9134023264
آقای باباشاهی
جاده اصفهان شیراز ،جاده قلعه شور، روبروی پمپ گاز
باغ تالار ارم
9131135955
آقای حمید نعمت الهی
جاده اصفهان-شیراز، جنب هواشناسی باغ تالار ارم
باغ تالار همسران
9133070643
آقایان پیمان مهر
خیابان مشتاق سوم - روبروی بیمارستان چمران - کوی پیوند - انتهای کوچه باغ تالار همسران
باغ تالار کامیار9131183303
آقای کامیار
اتوبان شهید آقابابایی، بعد از زیر گذر پل تمدن، اولین فرعی سمت راست باغ تالار کامیار
باغ تالار تیام9131092831
آقای نجفی
بعد از پل راه آهن 300 متر بعد از پل هوایی پنجم سمت راست خیابان فردوسی باغ تالار تیام
باغ تالار پیوگان9133155876اقای اشرفیجاده شیراز، بعد از اداره هواشناسی ، کوی بوستان
باغ تالار قصر شب 29131153101اقای مالکبزرگراه اصفهان-شیراز (مرق) ،جاده قلعه شور ،مقابل پمپ گاز

با معرفی نامه از دفتر آتلیه رها از تخفیف ویژه برای این واحدهای صنفی و دیگر واحدها که در لیست اضافه نشده، برخوردار شوید.
فیلم و عکس رها با مدیریت خانم کریمی و کادر حرفه ای بانو 09131696956