با معرفی نامه از دفتر آتلیه رها از تخفیف ویژه برای این واحدهای صنفی و دیگر واحدها که در لیست اضافه نشده، برخوردار شوید.
فیلم و عکس رها با مدیریت خانم کریمی و کادر حرفه ای بانو 09131696956

نام واحد صنفیشماره موبایلنام مدیریتآدرس
باغ تالار شادی9133148841آقای محمدی
انتهای خیابان آتشگاه ، کیلومتر 3 جاده نجف آباد ،700 متر بعد از شرکت قند کامیار ،کوچه 161
باغ تالار فرش قرمز
9131188649
آقای حاج هاشمی
نرسیده به پل تمدن خروجی شهرک سلامت خ علیرضاییان
باغ تالار ماه آفرین
9133142090
آقای سلیمانی
اتوبان بهارستان - جنب پمپ بنزین مرق - عمارت ماه افرین
باغ تالار سبز
9133333309آقای هراجی
جاده نجف آباد-1 کیلومتر بعد از3راهی درچه - سمت راست - امتداد کانال آب - بعد از رستوران جزیره
باغ تالار بهشت
9131147614
آقای صادقی
اتوبان ذوب آهن ، روبروی زندان دستگرد باغ تالار بهشت
باغ تالار جزیره
9131132844
آقای نصر
انتهای بلوار آتشگاه ،کیلومتر 2 جاده نجف آباد، جنب کانال آب، 200 متر در امتداد کانال
باغ تالار ونک
9120606001
آقای رضوی
کیلومتر 7 ، بزرگراه خلیج فارس (جاده مرق) ، ابتدای جاده فکا باغ تالار ونک
باغ تالار ویلا (ام وی MV)9133333309
آقای هراجی
جاده نجف آباد- جاده زازران
باغ تالار ارم
9131135955
آقای حمید نعمت الهی
جاده اصفهان-شیراز، جنب هواشناسی باغ تالار ارم
باغ تالار همسران
9133070643
آقایان پیمان مهر
خیابان مشتاق سوم - روبروی بیمارستان چمران - کوی پیوند - انتهای کوچه باغ تالار همسران
باغ تالار کامیار9131183303
آقای کامیار
اتوبان شهید آقابابایی، بعد از زیر گذر پل تمدن، اولین فرعی سمت راست باغ تالار کامیار
باغ تالار تیام9131092831
آقای نجفی
بعد از پل راه آهن 300 متر بعد از پل هوایی پنجم سمت راست خیابان فردوسی باغ تالار تیام
باغ تالار مهرابی9133384009اقای یوسفیانخ اتشگاه - کیلومتر 4 جاده نجف اباد - کوچه بوستان
باغ تالار قصر شب2 (قصرمروارید)9132091731اقای حسین خانیبزرگراه اصفهان-شیراز (مرق) ،جاده قلعه شور ،مقابل پمپ گاز

با معرفی نامه از دفتر آتلیه رها از تخفیف ویژه برای این واحدهای صنفی و دیگر واحدها که در لیست اضافه نشده، برخوردار شوید.
فیلم و عکس رها با مدیریت خانم کریمی و کادر حرفه ای بانو 09131696956